Isolatiedeken

Isolatiedeken Een isolatiedeken is een dunne deken met een zilver- en goud zijde. Als de zilverenzijde naar het lichaam is gekeerd houdt de isolatiedeken de lichaamswarmte vast en wordt onderkoeling voorkomen. Met de goudenzijde naar het lichaam...

Verder lezen

koolstofmonoxidemelder.

Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, smaakloos, reukloos en giftig gas dat ontstaat als bijproduct van verbranding van bronnen zoals open haarden, kooktoestellen en boilers. Het ontstaat door onvolledige verbranding van koolstof, fossiele...

Verder lezen

Managementsysteem

Een managementsysteem is een logische en samenhangende set van afspraken en manieren van werken die ervoor zorgen dat leidinggevenden en medewerkers datgene doen wat nodig is om de bedrijfsdoelen te realiseren. De meest bekende zijn...

Verder lezen

MIST

De MIST methode kan de eerstehulpverlener (EHBO’er) gebruiken om de overdracht naar het ambulancepersoneel zo duidelijk mogelijk te maken. Bij het verlenen van Eerste Hulp vinden een aantal belangrijke overdrachtsmomenten plaats. De eerste...

Verder lezen

Noodverlichting

Noodverlichting is verlichting die dient als back-up. Valt de netspanning weg, dan blijft de noodverlichtingsarmatuur branden of zal geactiveerd worden om te gaan branden. Welke normen gelden er en hoe werkt het in de praktijk? Een overzicht...

Verder lezen

Ontruimingsoefening

De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze...

Verder lezen

Ontruimingsplan

Ontruimingsplan Brandalarm!!! Wat doet u? Pakt u de lift? Blijft u rustig zitten want het zal toch wel weer vals alarm zijn? Of rent u als een malle naar de uitgang en sleept u onderweg nog wat collega’s mee? Verwarring en chaos kunt u in zo’n...

Verder lezen

OPB ( Brandveiligheid )

Overlegplatform Bouwregelgeving De dereguleringscommissie van het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB) («Gelet op het feit dat al sinds enige tijd de samenhang tussen brandcompartimenten, subbrandcompartimenten en typen vluchtroutes zelfs voor...

Verder lezen

OR

De ondernemingsraad (OR) is een verplicht inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een onderneming met meer dan 50 werknemers. Een OR bestaat uitsluitend uit werknemers die namens de werknemers het overleg met de werkgever voeren. De OR en de...

Verder lezen

PBM

PBM Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden om hem te beschermen tegen één of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen...

Verder lezen

PHTLS

PHTLS betekent pre-hospital trauma life support. De PHTLS methode gaat uit van het beginsel “treat first what kills first” en is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat traumapatiënten goed worden behandeld voordat ze bij het ziekenhuis zijn. De...

Verder lezen