Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers. Hiermee kunnen zij aantonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving, zoals de ARBO-wet, voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.
Het lijkt hierdoor of uitsluitend werknemers in de bouw dit certificaat moeten hebben. Inmiddels wordt in een groot aantal andere branches ook om dit certificaat gevraagd. VCA omvat een groot aantal handvaten om veilig, op een gezonde en milieuvriendelijke manier te kunnen werken op plaatsen met grote risico’s. Door het volgen  van een VCA cursus kan een werknemer aantonen dat hij over de juiste kennis beschikt van de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast kan een onderneming ook VCA gecertificeerd worden.
Een VCA gecertificeerde onderneming kan aantonen dat voldaan wordt aan verplichtingen uit de ArbowetDe Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (ssvv) beheerd de VCA norm. Controle op toepassing van de VCA criteria in de werkomgeving geschiedt door SZW. Het uiteindelijke doel van de VCA  is het verhogen van de veiligheid en het terugdringen van het aantal ongevallen.

Voor wie is VCA bedoeld? Checklist, VCA, Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

Branches waarin VCA o.a.  veel wordt toepast:

  • Werktuigbouwkunde
  • Steigerbouw
  • Elektrotechniek
  • Isolatietechniek
  • Farmaceutische industrie
  • Petrochemie
  • Civiele techniek
  • Industrieel reinigen
  • Schilders branche
  • Transport branche

Een persoon kan een VCA certificaat halen, maar een  onderneming ook. Het kan zo zijn dat binnen een onderneming alle uitvoerend personeel VCA heeft zonder dat de onderneming zelf VCA gecertificeerd is. Alle  medewerkers kunnen dan werken volgens de VCA richtlijnen. Als een onderneming VCA gecertificeerd is, dan zullen er geen mensen werken die niet VCA gecertificeerd zijn. Als een onderneming VCA gecertificeerd is, dan is het certificaat 3 jaar geldig. Wanneer een persoon VCA gecertificeerd is, dan is het certificaat 10 jaar geldig.

Wanneer een VCA gecertificeerd aannemer een ZZp-er inhuurt als onderaannemer, dan heeft deze ZZp-er VOL-VCA nodig