Hier volgt spoedig meer informatie omtrent de cursus “Stop de bloeding”.