Een managementsysteem is een logische en samenhangende set van afspraken en manieren van werken die ervoor zorgen dat leidinggevenden en medewerkers datgene doen wat nodig is om de bedrijfsdoelen te realiseren.

De meest bekende zijn managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden. Vaak is het managementsysteem dan niet meer een hulpmiddel maar een doel op zich geworden.

Het management systeem wordt dan verkeerd gebruikt. Het moet dus zodanig worden ingericht en uitgelegd(!) dat het ook echt als hulpmiddel wordt gezien en het moet dan ook daarop worden beoordeeld. Daarnaast moeten de verschillende managementsystemen binnen een organisatie op dezelfde wijze werken.