Ergonomische werkplek

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral bekend in arbeidssituaties. Het is afgeleid van de...

Verder lezen

Evaluatie

Evaluatie is het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde de waarde van een resultaat of proces te bepalen. Hierbij kan het gaan om het waarderen van de resultaten van personen of bedrijven, maar ook om het waarderen van...

Verder lezen

Faciliteiten

De faciliteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [fasiliˈtɛit] Verbuigingen: faciliteiten (meerv.) middel dat je ergens voor kunt gebruiken Voorbeeld: De zaal beschikt over diverse faciliteiten zoals een video, beamer en een projectiescherm...

Verder lezen

FAUD

Een First Aid Under Danger hulpverlener weet hoe je een bloeding moet stoppen, een borst wond kunt vinden en behandelen, een slachtoffer tegen onderkoeling kunt beschermen. Alles om een mensen leven te redden in momenten van zwaar letsel. Ze zijn...

Verder lezen

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, door hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken. Gevaarlijke stoffen kunnen giftig, agressief...

Verder lezen

Hibicet

De werkzame stoffen in Hibicet zijn chloorhexidine en cetrimide. Ze werken beide ontsmettend en worden gebruikt bij infectie met bacteriën en om deze te voorkomen. Deze combinatie is zonder recept verkrijgbaar onder de naam Hibicet als een...

Verder lezen

Hittemelder

Een hittemelder is een brandmelder die warmte detecteert in plaats van rook om u te waarschuwen bij brand. Een hittemelder wordt toegepast in ruimtes waar damp, stof of gassen ervoor zorgen dat een rookmelder vals alarm zou slaan zoals: Keukens...

Verder lezen

Hoofd (Coördinator) BHV

Hoofd (Coördinator) BHV Een Hoofd BHV of Coördinator BHV voert de beleidsmatige kant van de Bedrijfshulpverlening uit. Ook geeft de coördinator invulling aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. Een Hoofd BHV of...

Verder lezen

hoofd bhv verplicht

Elk bedrijf is verplicht om één of meerdere bedrijfshulpverleners in dienst te hebben. Deze zorgen er in geval van nood voor dat werknemers en aanwezige personen in het bedrijfspand in veiligheid worden gebracht. Het Hoofd BHV is degene die...

Verder lezen

Ideaal zwachtel

Een ideaalzwachtel wordt ook wel eens ideaal windsel genoemd en is gemaakt van 100% katoen. Het materiaal rafelt niet en de zwachtels zijn niet elastisch. De ideaalzwachtel wordt voornamelijk gebruikt voor het aanleggen van een wondverband of een...

Verder lezen

Incidenten

Een incident is een negatieve, onverwachte, en onvoorziene gebeurtenis. Een incident is vaak storend en zorgt voor overlast. In het dagelijkse leven wordt bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een schietpartij of een ander soort negatieve gebeurtenis...

Verder lezen