SEH-personeel

De spoedeisende hulp (SEH), centrale spoedopvang (CSO), spoeddienst, spoedgevallendienst, spoedafdeling, spoedopname, spoed of Eerste Hulp is een gespecialiseerde afdeling van een ziekenhuis die erop gericht is medische en verpleegkundige zorg te...

Verder lezen

Simuleren

Een simulatie is een nabootsing van de werkelijkheid, in veel gevallen met behulp van een model van die werkelijkheid. Een simulatie is een dynamisch proces. Vanuit een gegeven uitgangssituatie, laat een simulatie zien hoe deze situatie verandert...

Verder lezen

Stakeholder

Een stakeholder of belanghebbende is elke persoon of groep die het bereiken van organisatiedoelen kan beïnvloeden of daardoor wordt beïnvloed. Voorbeelden vanstakeholders zijn: Werknemers, investeerders, aandeelhouders, de overheid en klanten.

Verder lezen

Steriele kompressen

Een kompres is een soort gaasdoekje dat verkrijgbaar is in verschillende groottes en verpakt in grote hoeveelheden (de niet-steriele soort) of individueel (steriel en dus geschikt om op een wonde aan te brengen). Een kompres heeft als functie een...

Verder lezen

Subbrandcompartimentering

Bij een brand zijn de personen die zich in een subbrandcompartiment bevinden gedurende enige tijd beschermd tegen brand en rook wanneer de brand elders in het brandcompartiment ontstaat. Ook heeft de indeling in subbrandcompartimenten tot doel om...

Verder lezen

Synthetische watten

Om een verstuiking wordt meestal een drukverband aangelegd, waarbij synthetische watten worden gebruikt. Deze watten worden ruim om het aangedane gebied gelegd, waarna er windsel omheen wordt gerold. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige verdeling...

Verder lezen

Systematiek ontvluchten

De oude voorschriften voor ontvluchten waren over meerdere afdelingen van het Bouwbesluit 2003 verspreid. Voortaan staan de voorschriften in één afdeling 2.12 Vluchtroutes. Ook is er zo meer uniformiteit in de eisen voor de maximale loopafstanden...

Verder lezen

SZW

Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is op 1 januari 2012 ontstaan door samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

Verder lezen

Tourniquet

Een Tourniquet is een knelverband dat om een arm of been wordt aangelegd om zeer ernstige bloedingen te stoppen. Het is een noodmaatregel die moet worden gebruikt om een leven te redden, maar het gebruik van een tourniquet kan wel schade...

Verder lezen

Traumazwachtel

Een zwachtel wordt vooral gebruikt bij traumatische ongevallen met interne of externe bloedingen tot gevolg. Als EHBO-middel wordt het dan ook veelal ingezet in noodsituaties en vòòr een eventuele hospitalisatie. Zo is het bijvoorbeeld het...

Verder lezen

VCA

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers. Hiermee kunnen zij aantonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving...

Verder lezen

VCA-VOL

De training veiligheid voor leidinggevenden (VCA-VOL) is bedoeld voor alle leidinggevenden. Het doel van deze VCA-training is leidinggevenden bewust maken van de risico’s tijdens het werken op een bouwplaats of het werken op een terrein met...

Verder lezen