Een BBMI fungeert als eerste aanspreekpunt voor de brandweer. Een BBMI is ook verantwoordelijk voor het dagelijks beheren en onderhouden van de installatie. Dat is om ongewenste meldingen en storingen te voorkomen. Een tijdige signalering biedt de mogelijkheid preventieve maatregelen te nemen. Daardoor bespaart u en de brandweer onnodig uitrukken en waarborgt de bedrijfsveiligheid.

In vrijwel elk bedrijfsmatig gebruikt gebouw wordt door het Bouwbesluit een brandmeldinstallatie voorgeschreven. Een brandmeldinstallatie in uw gebouw valt onder de, door het Bouwbesluit aangewezen, norm NEN 2535. Bovendien wordt aangegeven welke vorm van branddetectie in uw bouwwerk moet worden toegepast en of doormelding naar de brandweer wordt vereist.

Behalve een brandmeldinstallatie schrijft het Bouwbesluit in die gevallen tevens een ontruimingsalarm installatie voor (alarmgevers of slow-whoops genoemd). Voor individuele of gekoppelde rookmelders in woningen geldt de norm NEN 2555 die eveneens in het Bouwbesluit, maar dan voor ruimten met een woonfunctie,wordt aangewezen.

Organisaties die beschikken over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie moeten zorgen voor een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie ook wel de Opgeleid Persoon. Onder de functie Beheerder Brandmeldinstallaties BBMI staat de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie centraal, zoals ook in de NEN-normering is beschreven.

Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI) 

  • Het beheer van de brandmeldinstallatie
  • Onderdelen van een brandmeldinstallatie
  • Indicatoren en nevenindicatoren
  • Doormelden van brand
  • Detectiezone, meldergroep en melderlus
  • Ontruimingsalarminstallatie
  • Verantwoordelijkheden van de beheerder
  • Periodieke controle en preventief onderhoud

U kunt hier meer lezen over onze BBMI curusus.