Ontruimingsplan

Brandalarm!!! Wat doet u? Pakt u de lift? Blijft u rustig zitten want het zal toch wel weer vals alarm zijn? Of rent u als een malle naar de uitgang en sleept u onderweg nog wat collega’s mee? Verwarring en chaos kunt u in zo’n situatie niet gebruiken. Iedereen binnen uw bedrijf moet weten hoe te handelen.

Wanneer er in uw pand een brandmeldinstallatie aanwezig is, bent u wettelijk verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Elk bedrijf is volgens de Arbowet verplicht om maatregelen te treffen voor een eventuele evacuatie en om er voor te zorgen dat werknemers de nodige passende maatregelen kunnen nemen in geval van nood.