Borstcompressies

Borstcompressies vormen de basis van een reanimatie. Het doel van borstcompressies is het nabootsen van de pompfunctie van het hart. Druk je de borstkas in, dan druk je het hart leeg. Laat je de borstkas goed terug omhoog komen dan vult het hart...

Verder lezen

Bouwbesluit

Bouwbesluit: De regering wil dat een gebouw geen gevaar zal opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de Nederlandse overheid in het Bouwbesluit eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid...

Verder lezen

Brand

Een brand is een verbranding met vuur die zich ongehinderd uit kan breiden en schade en/of gevaar veroorzaakt. Een brand kan ontstaan door een ongeluk zoals kortsluiting, maar ook door opzet.

Verder lezen

brandbeveiliging

Brandveiligheid: Toestand van een acceptabel risico met betrekking tot het uitbreken en de gevolgen van brand, die ook door betrokkenen als zodanig wordt ervaren”. De definitie van brand is: “onbedoeld, ongewenst en ongecontroleerd vuur.

Verder lezen

Brandblussers CO2 (B):

Brandblussers CO2 (B): worden gebruikt in keukens en om ruimtes met waardevol (elektronisch) materiaal te beschermen. Veroorzaken geen enkele nevenschade. De CO2-brandblusser of koolstofdioxide brandblusser is te herkennen aan de zwarte...

Verder lezen

Brandblussers poeder (ABC)

Brandblussers poeder (ABC): samen met schuimbrandblussers de meest voorkomende soort brandblussers, geschikt branden met van vaste stoffen (klasse A), vloeistoffen (klasse B) en gassen (klasse C). Lange spuitduur, maar kunnen wel nevenschade...

Verder lezen

Brandblussers schuim (AB)

Brandblussers schuim (AB): samen met poederbrandblussers de meest voorkomende soort brandblussers, geschikt voorbranden met vaste stoffen (klasse A) en vloeistoffen (klasse B). Niet geschikt voor gasbranden, maar veroorzaken nagenoeg geen...

Verder lezen

Brandcompartiment

Brandcompartiment Een gebouw kan worden onderverdeeld in compartimenten. Een brandcompartiment is het maximale branduitbreidingsgebied. Dat wil zeggen dat tijdens een brand alleen het compartiment waar de brand in start, mag afbranden, en overige...

Verder lezen

Branddeken

Een blusdeken kopen doet u om vuur te doven en te isoleren, waardoor dit zich niet meer naar de omgeving kan uitbreiden. Een blusdeken is vooral geschikt voor het doven van een vlam in de pan of een persoon in brand. Alle blusdekens zijn gemaakt...

Verder lezen

Brandklassen

Hieronder een overzicht van alle brandklassen en de bijhorende brandblusser. Brandklassen: – Voor kantoren, magazijn, appartementen, thuisgebruik… zonder noemenswaardige extra brandbare materialen worden schuimbrandblussers...

Verder lezen

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie is een alarmsysteem, waarmee een brand zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Het bestaat uit rookmelders en handmelders. Zo kunnen snel de nodige maatregelen worden genomen. Er wordt bijvoorbeeld een ontruimingsalarm...

Verder lezen