Bedrijfshulpverlening

Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening (BHV). Hierdoor kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten. Zo wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers.

Wetgeving

Alle landen van de Europese Unie moeten deze richtlijn verwerken tot nationale wetgeving. In Nederland is dit terug te vinden in artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet. Hierin wordt onder andere gesproken van het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werknemers die deskundige bijstand verlenen worden bedrijfshulpverleners (BHV’ers) genoemd. Alle bedrijfshulpverleners van een organisatie vormen samen de BHV-organisatie. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht. Voor sommige organisaties worden uitzonderingen gemaakt. Zoals er bijzondere gevaren aanwezig zijn, kan worden bepaald dat deze regel ook op hen van toepassing is.

Risico-invntarisatie en -evaluatie

Iedere organisatie die de veiligheid en gezondheid van werknemers en andere aanwezigen wil garanderen, dient te beginnen met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als basis voor het te voeren arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever hierin schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich mee brengt. Een plan van aanpak, waarin is beschreven welke maatregelen zullen worden genomen om die risico’s te bestrijden, kan aan de hand van de RI&E worden gemaakt.

In dit plan van aanpak wordt opgenomen binnen welke termijn de maatregelen zullen worden genomen. Nadat de meeste risico’s aan de hand van het plan van aanpak zijn beperkt, zullen altijd een aantal risico’s overblijven. Dit word een restrisico genoemd. Voorbeelden van restrisico’s zijn brand, ongeval en alle andere risico’s die van tevoren niet zijn uit te sluiten.

Maatgevende factoren

Maatgevende factoren zijn factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij de opzet van de bedrijfshulpverlening. De belangrijkste maatgevende factoren zijn:

  • de aard, grootte en ligging van de organisatie;
  • de in de organisatie aanwezige gevaren (ook gevaren vanuit de omgeving) en de voor de organisatie maatgevende brandscenario’s;
  • het terreurdreigingsniveau;
  • het aantal aanwezige werknemers en anderen (inclusief de tijdstippen waarop zij aanwezig zijn);
  • het aantal niet zelfredzame personen (zij die zichzelf in een noodgeval niet zelfstandig in veiligheid kunnen brengen);
  • de opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten;
  • de aanwezigheid van een infrastructuur op het gebied van arbeidsomstandigheden;
  • de samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties;
  • de aantoonbare aanwezige deskundigheid.

Intern noodplan (BHV)

Het intern noodplan wordt opgesteld op basis van de restrisico’s en de maatgevende factoren. In het intern noodplan staat beschreven welke maatregelen het bedrijf heeft genomen om na een ongeval of incident tijdig en op de juiste wijze te kunnen reageren.

Taken bedrijfshulpverleners (BHV)

De taken van bedrijfshulpverleners zijn in ieder geval:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

De werkgever is verantwoordelijk voor het onderhouden van verbindingen met externe partijen. Externe partijen zoals de gemeentelijke of regionale brandweer en de ambulance. Dit is natuurlijk van belang in noodsituaties zoals een grote brand of een reanimatie. In zulke noodsituaties zijn er andere hulpmiddelen en deskundigheid nodig dan dat een BHV’er beheerst.

IS BHV VERPLICHT?

Iedere onderneming waar klanten, medewerkers of andere bezoekers over de vloer komen is verplicht zijn BHV organisatie op orde te hebben. Alleen iemand die helemaal alleen werkt hoeft geen BHV te regelen. Het regelen van de BHV wordt in eerste instantie gedaan om de veiligheid binnen de onderneming te vergroten voor iedereen. Door het organiseren van de BHV wordt echter ook voldaan aan een wettelijke verplichting. In de Arbowet zijn twee artikelen te vinden die hier iets over zeggen: artikel 3 en artikel 15

Brand, blussen, BHV

 


Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies.
Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website.

Door op de ‘Akkoord’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van:


Voor meer informatie kunt u onderstaande documenten bekijken: