Ploegleider BHV

De ploegleider-BHV geeft leiding aan het BHV-team binnen een bedrijf. De verantwoordelijkheid van de Ploegleider BHV is de inzet van BHV-ers met onder andere de juiste communicatie en middelen in goede banen te leiden.

Verder lezen

Preventie maatregelen

Preventieve maatregelen Van overheidswege en-of door verzekerden en-of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en-of kwaadwillige besmetting af te wenden of – indien dit gevaar zich heeft...

Verder lezen

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en de te nemen preventieve maatregelen, zoals maatregelen ter verbetering van...

Verder lezen

PvE

Programma van Eisen Het programma van eisen is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van een mogelijk te ontwerpen product, constructie, aan te schaffen dienst, of anderszins. De bedoeling van een programma van eisen is van...

Verder lezen

PVT

Wanneer een bedrijf 10 tot 50 werknemers in dienst heeft, dan kan een bedrijf een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen. Een pvt is verplicht als de helft van de werknemers daarom vraagt of als het in de CAO staat. Bedrijven met minder dan...

Verder lezen

Reanimatie

Reanimatie is het kunstmatig overnemen van de ademhaling en de bloedsomloop wanneer er sprake is van zowel een circulatiestilstand als een ademhalingsstilstand. Reanimeren bestaat uit het geven van beademing en borstcompressie (hartmassage)...

Verder lezen

Regelgeving EHBO

Regelgeving EHBO Elk bedrijf of elke organisatie is bij wet verplicht (volgens de Arbowet) om een EHBO-koffer klaar te hebben staan in geval van ongelukken. Het Oranje Kruis heeft richtlijnen opgesteld voor de inhoud van de koffers. Dit zijn...

Verder lezen

RI&E

De Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van bedrijven en organisaties. Een RI&E gaat over het herkennen en beheersen van gevaren en bijbehorende kansen. De RI&E is een...

Verder lezen

Rookmelder

De rookmelder is een onmisbaar onderdeel van een veilig huis. Ongeveer de helft van alle woningbranden zijn kleine branden waarbij het vuur smeult, zonder grote vlammen. Deze smeulbranden veroorzaken wel veel giftige rook en maken daardoor ook de...

Verder lezen

SBAR

SBAR Met de SBAR-methode (Situation, Background, Assessment, Recommendation) kunt u de communicatie over een patiënt tussen verschillende hulpverleners dus bijvoorbeeld tussen de arts en de verpleegkundige verbeteren. Naast de verschillen...

Verder lezen

SBARR

SBARR Met de SBARR-methode (Situation, Background, Assessment, Recommendation, Repeat) kunt u de communicatie over een patiënt tussen verschillende hulpverleners dus bijvoorbeeld tussen de arts en de verpleegkundige verbeteren. Naast de...

Verder lezen

Scenarioplanning

Scenario planning is een methode om een beeld te vormen van de toekomst. Omdat de toekomst meestal moeilijk te voorspellen is, vormt men zich een beeld door verschillende mogelijke toekomsten (scenario’s) te onderscheiden. Scenario planning...

Verder lezen