Burgerhulpverlening of lekenhulpverlening is hulp die in dringende situaties geboden wordt door non-professionele vrijwilligers (leken) in afwachting van de komst van professionele hulpverlening (zoals de ambulance). Dit hoeven geen deskundigen te zijn; iedereen met EHBO-kennis kan zich inschrijven. Burgerhulpverleners worden meestal ingezet in de medische hulpverlening bij reanimaties. Bij een reanimatie telt namelijk elke seconde: per minuut die voorbijgaat zonder dat de reanimatie gestart is, daalt de overlevingskans van een slachtoffer met een hartstilstand ongeveer met 10%.