Een burgerhulpverlener overbrugt de tijd totdat de ambulance er is. Hij of zij ontvangt een sms van de 112 alarmcentrale dat er een harstilstand bij uw in de buurt is. In het sms-bericht staat dan het verzoek om naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimeren of het verzoek om eerst de AED op te halen. Bent u vrijwilliger, dan maakt u het verschil tussen leven en dood.