Programma van Eisen
Het programma van eisen is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van een mogelijk te ontwerpen product, constructie, aan te schaffen dienst, of anderszins. De bedoeling van een programma van eisen is van tevoren de randvoorwaarden en limieten te definiëren. De “eisen” zijn de criteria waaraan voldaan moet worden, de “wensen” zijn de criteria waaraan de verwachting is dat er zo veel mogelijk aan voldaan wordt.

Een bouwproject is tegenwoordig een complexe opgave: esthetiek maar ook techniek, functionaliteit en logistiek. Gebouwen die door de overheid worden gefinancierd, zoals scholen en ziekenhuizen krijgen meestal een taakstellend budget mee, gebaseerd op het aantal leerlingen, respectievelijk bedden.

De architect kan het werk niet meer alleen; er zijn aanvullende ontwerpers nodig voor constructies en installaties, verenigd in een ontwerpteam, eventueel aangevuld met experts op het gebied van bijvoorbeeld geotechniek, akoestiek, bouwfysica, arbo enzovoorts. De architect is tegenwoordig een conceptmaker en een esthetisch adviseur.

Om dit ontwerpteam goed aan te sturen, is het van belang om een Programma van Eisen op te stellen, zodat voor iedere ontwerper de uitgangspunten gelijk zijn en de experts weten wat er van hen wordt verwacht en waarop hun resultaat getoetst wordt.

Het programma van eisen:

  • definieert een basis voor evaluatie
  • geeft richting aan een oplossing
  • bevordert teamwork
  • legt het juridische kader vast