De Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van bedrijven en organisaties. Een RI&E gaat over het herkennen en beheersen van gevaren en bijbehorende kansen. De RI&E is een wettelijke verplichting voor werkgevers. Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak
In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

De uitvoering van de RI&E bestaat uit de volgende stappen:

 • Stap 1: Inventarisatie: Welke risico’s spelen in er in het bedrijf/de organisatie?
  Resultaat: een lijst met alle risico’s in het bedrijf.
 • Stap 2: Evaluatie: Hoe groot is het risico?
  Resultaat: de risico’s staan in volgorde van belangrijkheid.
 • Stap 3: Plan van aanpak: Welke maatregelen?
  Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s te verminderen.
 • Stap 4: Toetsen van de RI&E: Door een arbodienst of arbodeskundige.
  (deze stap is niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend Branche RI&E instrument)
  Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Stap 5: Aan de slag: uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak
  Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd

Wie maakt de RI&E?
Namens de werkgever houdt de preventiemedewerker zich bezig met het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak. Daarnaast werkt de preventiemedewerker samen met, en adviseert aan de Ondernemingsraad (OR) of de Personeelsvertegenwoordiging (PVT).