Hoofd (Coördinator) BHV

Een Hoofd BHV of Coördinator BHV voert de beleidsmatige kant van de Bedrijfshulpverlening uit. Ook geeft de coördinator invulling aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. Een Hoofd BHV of Coördinator maakt de vertaalslag van beleid naar uitvoering, die uitvoering is belast met bijvoorbeeld: het voorkomen en beperken van calamiteiten en de evaluatie van voorgevallen calamiteiten.

Formulier, laptop, bespreken