De BHV checklist is bedoeld om de bewustwording op het gebied van brandveiligheid in gebouwen te vergroten. Dus niet alle punten van  de checklist dragen in dezelfde mate bij aan de veiligheid van een gebouw. Vandaar dat de uiteindelijke beoordeling van de brandveiligheid van een gebouw en de advisering voor optimalisatie is werk voor specialisten.

Hieronder een voorbeeld van een BHV Checklist

 • Volg je jaarlijks de herhalingscursus BHV?
 • Weet je waar je het ontruimingsplan kunt vinden?
 • Is het ontruimingsplan actueel?
 • Wordt het ontruimingsplan jaarlijks geoefend en geëvalueerd?
 • Ken je het actie(stroom)schema bij een brandalarm?
 • Weet je welke automatische sturingen plaatsvinden bij een brandalarm?
 • Ben je op de hoogte van jouw functiegebonden instructies?
 • Weet je de ontruimingsplattegronden op jouw afdeling te vinden?
 • Weet je welke lift als brandweerlift gebruikt wordt?
 • Ken je de compartimentsgrensen in het gebouw?
 • Ben je op de hoogte van de verschillende brandcompartimenteringen (30|60 min)?
 • Ken je de locatie van de sleutelbuis/ -kluis?
 • Ken je de brandweeropstelplaatsen (en worden deze vrijgehouden?)
 • Zijn er instructies voor het uitvoeren van brandgevaarlijke (onderhouds)werkzaamheden?
 • Zijn er instructies voor het uitvoeren van brandgevaarlijke (onderhouds)werkzaamheden?
 • ken je de locatie van de brandmeldcentrale en alle nevenpanelen?
 • weet je de verzamelplaats te vinden?
 • weet je de blusmiddelen te vinden in het gebouw?