Het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) vervangt het Bouwbesluit. In deze AMvB komen de algemene regels voor bouwactiviteiten. Het gaat om een harde schil met zaken die het Rijk moet regelen vanwege internationale verplichtingen, EU-verplichtingen en brandveiligheidsnormen. Voor de overige bouwregelgeving wil het kabinet de zaken decentraliseren of dereguleren.
Deze AMvB behelst niet de privatisering van de bouwplantoets. Daarvoor gaat een apart wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Het kabinet wil de privatisering bouwplantoets in laten gaan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De BBL-regels gelden voor iedereen die de volgende activiteiten uitvoert:

  • Het bouwen en verbouwen van bouwwerken
  • Het slopen van bouwwerken
  • Het brandveilig gebruik van bouwwerken