Bouwbesluit:

De regering wil dat een gebouw geen gevaar zal opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de Nederlandse overheid in het Bouwbesluit eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Het  Bouwbesluit beschrijft bouwtechnische voorschriften waaraan alle gebouwen en overige bouwwerken in Nederland ten minste moeten voldoen.