Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit betekent dat u kunt blijven ondernemen. Ook als uw bedrijf te maken krijgt met een calamiteit. Dan kunt u denken aan:

  • een grote brand of waterschade die uw bedrijfspand (gedeeltelijk) onbruikbaar maakt;
  • een inbraak in uw bedrijfspand, waarbij computers met belangrijke informatie worden gestolen;
  • een brand of explosie bij een ander gebouw in uw straat, waardoor de straat afgezet wordt en klanten uw bedrijf niet kunnen bereiken.

Na zo’n ingrijpende gebeurtenis wilt u natuurlijk snel de draad weer oppakken. Bijvoorbeeld door verder te gaan op een andere locatie. In de praktijk blijkt dat niet altijd eenvoudig te zijn.

Bedrijf komt stil te staan

Komt uw bedrijf stil te staan? De schade die hierdoor ontstaat, heet bedrijfsschade. Deze schade kan bestaan uit gemiste winst, bijvoorbeeld omdat u uw bedrijfspand moet missen. Maar ook uit de doorlopende vaste lasten, zoals de personeelskosten en huur.

Daarbovenop bent u mogelijk nog geld kwijt om uw bedrijfspand terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Of om een nieuwe of tijdelijke locatie te vinden.

Tips:

  • Neem niet alleen preventiemaatregelen (brandblussers etc.) maar denk ook alvast na over wat er nodig is bij een herstart, bijvoorbeeld na brand. Leg dit vast in een bedrijfscontinuïteitsplan.
  • Zorg voor een plan B. Bijvoorbeeld door regelmatig back-ups te maken van belangrijke informatie. U voorkomt hiermee dat uw bedrijf stil komt te staan wanneer computers worden gestolen.

Bedrijfscontinuïteit, 10, checklist