AMPLE (anamnese) is een methode om meer informatie over het slachtoffer te krijgen. Deze informatie kan doorgegeven worden aan een arts of eventueel het ambulance personeel.
Je krijgt door het vragen volgens AMPLE (anamnese) veel informatie over het slachtoffer. Dit wordt met name door verpleegkundigen en artsen gebruikt en heeft voor eerstehulpverleners beperkte waarde in het veld. Echter kan men wel leren de juiste vragen te stellen om sneller tot een werkdiagnose te komen en om informatie te verzamelen voor de hulpdiensten.

Ga hier zorgvuldig en respectvol mee om!

LetterBetekenisUitleg
AAllergiesHeeft het slachtoffer een allergie voor iets?
MMedicineWelke medicijnen gebruikt het slachtoffer?
PPastIs er in het verleden iets gebeurt?
LLast mealWanneer/Wat heeft het slachtoffer voor het laatst gegeten?
EEventWat is er gebeurt voor het letsel of ziek worden?

AMPLE (anamnese) is vooral een handige methode voor de gevorderde eerstehulpverlener (EHBO’er). Je hebt alleen wat aan de informatie bij de juiste kennis en ervaring.