Uitrusting BHV

Uitrusting BHV

Om er voor te zorgen dat uw BHV team tijdens calamiteiten goed kan handelen, is het van belang dat zij beschikken over de juiste uitrusting. U, als werkgever, bent verantwoordelijk voor de middelen zodat uw BHV team alle taken volledig kunnen uitvoeren.

HERKENBAAR

Het is belangrijk voor zowel uw medewerkers als de hulpdiensten, dat het BHV team herkenbaar is. Dit kunt u het beste realiseren door het gebruik van hesjes waarop ‘BHV’ gedrukt staat.
Op deze manier is het in één oogopslag duidelijk bij wie men zich moet melden of men terecht kan voor informatie.

EHBO

Om goede hulpverlening te kunnen bieden is het essentieel dat de EHBO koffer volledig is. Bovendien is het aanbevolen een AED paraat te hebben voor het geval er iemand een hartstilstand krijgt.

BEREIKBAAR

Zorg voor communicatie middelen, zoals portofoons, zodat het BHV team met elkaar kan communiceren en elkaar op de hoogte kan brengen over de situatie.

BESCHERMING

Wanneer er calamiteiten zijn kunnen BHV’ers zich in gevaarlijke situaties bevinden. Hiervoor geldt: veiligheid eerst. Zorg daarom voor goede beschermingsuitrusting zoals handschoenen, helm en een veiligheidsbril.

BLUSSEN

Na het volgen van een BHV cursus, zijn de BHV’ers in staat om een beginnende brand effectief te blussen. Om dit te realiseren zijn blusmiddelen zoals blusdekens en brandblussers van groot belang.

OVERIG

Afhankelijk van uw bedrijfslocatie zijn middelen zoals een zaklamp, sleutels en toegangscodes ook belangrijk.

Om als werkgever een veilige werkomgeving te garanderen is een juiste uitrusting dus onmisbaar. Daarbij is het belangrijk dat uw BHV team volwaardig is opgeleid, dat kan via een BHV cursus bij PARU Opleidingscentrum in Almere.