BHV Verplicht?

BHV Verplicht?

Bij BHV (bedrijfshulpverlening) bieden werknemers zelf georganiseerde hulpverlening bij onveilige situaties in het bedrijf. Een BHV’er begeleidt bijvoorbeeld zijn collega’s veilig uit een brandend gebouw of geeft eerste hulp wanneer nodig. Kortom het is de taak van de BHV’er om ervoor te zorgen dat werknemers en bezoekers geen of minimale letsels en schade oplopen. Wat betekent dat voor u als werkgever?

Voor wie is BHV verlicht?

Regels met betrekking tot bedrijfshulpverlening worden beschreven in de Arbowet. Artikel 3 van de ARBO wet omschrijft dat iedere werkgever verplicht is bedrijfshulpverlening te kunnen bieden. De werkgever mag deze taken zelf uitvoeren maar mag ook, zoals omschreven in Artikel 15 zich laten ondersteunen.

Wanneer is BHV niet nodig

Vaak wordt er gedacht dat eenmanszaken geen BHV hoeven te hebben. Dit is echter geheel niet waar. Alleen wanneer u een eenmanszaak bezit waarbij geen klanten of bezoekers komen bent u niet verplicht tot BHV. Bent u echter een eigenaar van een eenmanszaak waar u klanten of vertegenwoordigers ontvangt of gebruik maakt van uitzend- of vakantiekrachten dan bent u alsnog verplicht BHV te hebben.

Ook organisaties die volledig op vrijwilligers draaien zijn niet verplicht tot het hebben van BHV. Dit verandert echter zodra er 1 werknemer in dienst is.
Uitzondering op deze regel zijn vrijwillige brandweer en politiekorpsen, hier is bedrijfshulpverlening ter alle tijden verplicht.

brandblussen

Hoeveel BHV’ers?

Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. De Arbowet omschrijft dat organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Voldoende BHV’ers zijn hierbij van groot belang. De werkgever moet dus rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten.

Taken van de BHV’er

Een BHV’er biedt hulp als er op de werkvloer een incident is zoals een ongeluk, brand o.i.d. Volgens de Arbowet, Artikel 15 horen de volgende taken bij een BHV’er.

Indien de BHV’er(s) niet langer de situatie in handen heeft dient deze de hulp in te schakelen van de politie, brandweer of ambulance.

BHV Opleiding

Er zijn geen specifieke opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners. De wet stelt alleen dat BHV’ers snel en juist moeten kunnen handelen bij gevaarlijke situaties die in het bedrijf kunnen voorkomen.
Een juist opgeleide BHV’er kan in alle situaties adequaat reageren, weet hoe iemand uit een brandend pand moet worden gehaald, kan eerste hulp verlenen, maar ook reanimeren.
Een juiste opleiding is daarom ten zeerste aanbevolen. Uw bedrijf is immers juridisch aansprakelijk voor de gevolgen wanneer dit niet het geval is.

Een opleiding tot BHV’er volgt u bij Paru BHV Opleidingscentrum, zo zorgt u voor een veilige werkomgeving.