Een stakeholder of belanghebbende is elke persoon of groep die het bereiken van organisatiedoelen kan beïnvloeden of daardoor wordt beïnvloed. Voorbeelden vanstakeholders zijn: Werknemers, investeerders, aandeelhouders, de overheid en klanten.