Scenario planning is een methode om een beeld te vormen van de toekomst. Omdat de toekomst meestal moeilijk te voorspellen is, vormt men zich een beeld door verschillende mogelijke toekomsten (scenario’s) te onderscheiden. Scenario planning kan een onderdeel van business planning of visievorming zijn.