Preventieve maatregelen

Van overheidswege en-of door verzekerden en-of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en-of kwaadwillige besmetting af te wenden of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.