De EMV score is een schaal waarin het bewustzijn van een persoon kan worden uitgedrukt. Bij een score van 15 punten is de persoon geheel bij bewustzijn. Bij een score onder de 8 is er sprake van coma.

 

LetterBetekenisUitleg
EEyesVoor Eyes zijn 4 punten te behalen:
 1. voor gesloten ogen
 2. voor ogen openen bij een pijnprikkel
 3. voor ogen openen bij aanspreken
 4. voor ogen spontaan kunnen openen.
MMovementVoor Moment zijn 6 punten te behalen:
 1. voor geen reactie op pijn prikkel
 2. voor krampachtig strekken van de arm bij pijnprikkel
 3. voor buigen van de arm bij pijnprikkel
 4. voor afwerende reactie bij pijnprikkel
 5. voor een prikkel kunnen lokaliseren met de andere hand
 6. punten wanneer een eenvoudige opdracht kan worden uitgevoerd.
VVerbalVoor Verbal zijn 5 punten te behalen:
 1. voor geen verbaal antwoord
 2. voor onverstaanbaar gekreun
 3. voor verstaanbare woorden
 4. voor zinnen kunnen gebruiken maar wel verward
 5. voor een goed georiënteerde persoon waarmee je een gesprek kunt voeren.

 
De totale EMV-score is minimaal 3 en maximaal 15. Essentieel voor het interpreteren van de GCS is echter dat de arts let op de onderlinge verhouding tussen de afzonderlijke E, M en V scores. Alleen op grond van deze verhouding kan een uitspraak gedaan worden over de mate van het verlaagde bewustzijn in de zin van niet-wakker zijn en bewust-zijn-van. Wanneer de EMV-score gelijk is aan 6 (E1-M4-V1) of lager zal er in het algemeen sprake zijn van een coma.

Bij coma gaat het altijd om een relatief korte periode van ten hoogste enkele weken. Comateuze patiënten zijn niet wakker en zijn zich ook niet bewust-van (not awake and not aware). Het belang van een juiste interpretatie van de onderlinge reacties, blijkt bij een EMV score van 4-1-1. De totale som is nu ook 6. Toch wijst deze score er op dat de patiënt wakker is (awake), de ogen zijn immers spontaan open, maar de patiënt kan zich niet bewegen en hij kan ook geen geluid maken

Wanneer iemand bijvoorbeeld de ogen opent bij aanspreken, een pijnprikkel kan lokaliseren en verwarde zinnen uitspreekt is er sprake van E3M5V4. Het enige verschil tussen coma en een vegetatieve toestand is dat bij een vegetatieve toestand de ogen openen op dag en nacht ritme. Verder moet iemand minstens drie maanden in coma zijn om van een vegetatieve toestand te mogen spreken. Vóór die tijd wordt het geduid als coma, ook al openen de ogen op dag/nacht ritme. In een vegetatieve toestand kan de familie geen toestemming geven voor orgaandonatie, dit kan alleen bij hersendood.