Een niet ernstige wond kan worden afgedekt met een gaas. Dit gaas dekt u af met een elastisch of niet-elastisch verband, ook wel hydrofiele zwachtel of windsel genoemd. Met een elastisch drukverband kunt u goed een ronde oppervlakte fixeren. De niet-elastische zwachtel gebruikt u als een constante druk gewenst is.