Brandoverslag is branduitbreiding via de buitenlucht. Door alle gevelopeningen kunnen bij brand vlammen en straling naar buiten komen, die ervoor kunnen zorgen dat een brand zich via een andere gevelopening uitbreidt. Zowel vlammen als straling dragen bij tot de stralingsbelasting op een opening van een andere ruimte. De stralingsbelasting wordt voor een zekere tijdsduur berekend. Overeenkomstig de gestelde eis, een weerstand tegen brandoverslag van 30 of 60 minuten, mag de stralingsbelasting niet groter zijn dan 15 kW/m2. Is dit wel het geval, dan kan er brandoverslag ontstaan.

Voor wat betreft de weerstand tegen brandoverslag, is het branduitbreidingstraject van en naar gevelopeningen van het beschouwde brandcompartiment (via de buitenlucht) van belang.

Met behulp van NPR 6091 wordt op een eenvoudige wijze bepaald hoe brandoverslag kan worden voorkomen. Er zijn tabellen weergegeven die gelden voor brandoverslag naar een tegenoverliggende gevel en naar een erboven gelegen gevel. In de tabellen worden zogeheten veilige afstanden gegeven. Deze veelgebruikte NPR 6091 uit 1995 met tabellen, wordt vervangen door een computerprogramma voor eenvoudige gevallen.