Hieronder een overzicht van alle brandklassen en de bijhorende brandblusser.

Brandklassen:
– Voor kantoren, magazijn, appartementen, thuisgebruik… zonder noemenswaardige extra brandbare materialen worden schuimbrandblussers (brandklassen A en B) of poederbrandblussers (brandklassen A, B en C) gebruikt.
– Voor technische ruimtes, ruimtes met waardevolle (elektronische) items en professionele keukens worden CO2-brandblussers (brandklasse B en voorheen E) gebruikt.
– Voor frietkramen en thuiskeukens worden voornamelijk ABF-schuimbrandblussers (brandklassen A, B en F) gebruikt.
 

BrandklasseSymboolBrandstofKenmerkenVoorbeeldenBlusstof
ABrandklasse Avaste, niet smeltende stoffengloed en vlammenpapier, hout, textiel, verpakkings – materiaalwater, schuim, ABF schuim, ABC poeder
BBrandklasse Bvloeistoffen en smeltende vaste stoffenvlammenoplosmiddelen, olie, benzine, was, vet, kunststoffenschuim, ABF schuim, BC poeder, ABC poeder, CO2
CBrandklasse Cgassenvlammenaardgas, LPG, butaan, propaanBC poeder, ABC poeder,
DBrandklasse Dmetalengloedaluminium, natrium, magnesiumD poeder (metaalbrand- poeder)
E (niet meer in gebruik)
Brandklasse Ebrand in of aan onder elektrische spanning staande apparatuurgloed en vlammencomputers, telefooncentrales, schakelkastenCO2
FBrandklasse FvettenvlammenFrituurvet, plantaardige en dierlijke vettenvetbrandblusser, ABF schuim