Brandveiligheid: Toestand van een acceptabel risico met betrekking tot het uitbreken en de gevolgen van brand, die ook door betrokkenen als zodanig wordt ervaren”. De definitie van brand is: “onbedoeld, ongewenst en ongecontroleerd vuur.