Bedrijfsongeval

Bedrijfsongevallen zitten in een klein hoekje. Toch kunnen de gevolgen van een bedrijfsongeval groot zijn: jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 100 werknemers als gevolg van een ongeval op het werk. Het aantal werknemers dat door een ongeval gewond raakt en in het ziekenhuis belandt, is nog veel groter. Genoeg reden om samen met je werkgever de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Bij de meeste bedrijfsongevallen kan de opgelopen schade verhaald worden op de (verzekeraar van de) werkgever. Hiervoor moet grofweg aan twee voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet de schade zijn opgelopen bij het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. Daarnaast moet de werkgever onvoldoende hebben gedaan om het ongeval te voorkomen. Het is dus zaak om een bedrijfsongeval spoedig te melden bij de werkgever en eventueel aan de bedrijfsarts. Het is verstandig om deze melding schriftelijk te doen: zo kunt u achteraf bewijzen dat u uw werkgever op de hoogte hebt gesteld.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?

De werkgever is niet altijd aansprakelijk voor de schade en kosten van een bedrijfsongeval. Dit is het geval indien het ongeval niet plaatsvond tijdens de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden of indien de werkgever voldoende voorzorgsmaatregelen had genomen om een ongeval te voorkomen. In veruit de meeste gevallen zal de werkgever echter juridisch aansprakelijk blijken. Weet u niet zeker of u uw werkgever aansprakelijk kunt stellen? Overweeg dan de hulp van een letselschade advocaat in te schakelen.

 

huishoudelijk ongeval, trap, bewusteloos