Arboregeling

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.

De Arboregelgeving is complex. De wetgeving bestaat uit drie onderdelen/niveaus: de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling). Daarnaast zijn er nog de Arbobeleidsregels en de Arbocatalogi. Deze bevatten weliswaar geen wettelijke regels, maar zijn richtlijnen die PO en de werkgever kunnen volgen, zie verder hieronder.

De Arbowet is een raamwet die beleidsmatige en organisatorische richtlijnen geeft en waarbij de precieze invulling wordt overgelaten aan de ondernemingen.

Voorbeelden van de genoemde gebieden zijn:

  • veiligheid: aanwezigheid brandblusapparatuur, getraind personeel bij brandalarm en EHBO;
  • gezondheid: voorschriften ter voorkoming van repetitive strain injury (RSI)* (muisarm), organo psycho syndrome (OPS), in contact komen met verfluchten en dampen, ergonomisch** meubilair, veiligheidsbrillen en helmen;
  • welzijn: goede werksfeer, opleidingsbeleid en medezeggenschap.

Boek, wetgeving, arbo