BBMI

Een BBMI fungeert als eerste aanspreekpunt voor de brandweer. Een BBMI is ook verantwoordelijk voor het dagelijks beheren en onderhouden van de installatie. Dat is om ongewenste meldingen en storingen te voorkomen. Een tijdige signalering biedt...

Verder lezen

Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit Bedrijfscontinuïteit betekent dat u kunt blijven ondernemen. Ook als uw bedrijf te maken krijgt met een calamiteit. Dan kunt u denken aan: een grote brand of waterschade die uw bedrijfspand (gedeeltelijk) onbruikbaar maakt...

Verder lezen

Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval Bedrijfsongevallen zitten in een klein hoekje. Toch kunnen de gevolgen van een bedrijfsongeval groot zijn: jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 100 werknemers als gevolg van een ongeval op het werk. Het aantal werknemers dat...

Verder lezen

BHV

Bedrijfshulpverlening Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening (BHV). Hierdoor kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten. Zo wordt er veel leed voorkomen bij...

Verder lezen

BHV Checklist

De BHV checklist is bedoeld om de bewustwording op het gebied van brandveiligheid in gebouwen te vergroten. Dus niet alle punten van  de checklist dragen in dezelfde mate bij aan de veiligheid van een gebouw. Vandaar dat de uiteindelijke...

Verder lezen

BHV hesjes

BHV hesjes zijn er in diverse kleuren en verschillende opdrukken. De herkenbaarheid wordt aanzienlijk vergroot als u bhv hesjes met andere opdrukken in een andere kleur koopt. Bijvoorbeeld gele bhv hesjes, oranje ploegleider bhv hesjes, blauw...

Verder lezen

BHV kast

In een BHV kast kunnen alle BHV en EHBO middelen overzichtelijk worden opgeborgen. Het belangrijkste voordeel van een BHV kast is dat alle materialen die nodig zijn bij een calamiteit meteen voorhanden zijn. Een goede voorbereiding is toch het...

Verder lezen

BIG-wet

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De BIG Wet geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG. De Wet...

Verder lezen

Blusrating

De blusrating van een brandblusser geeft per brandklasse aan hoe “capabel” de brandblusser is om dat soort branden te blussen.   Blusrating A: Bij vaste stoffen branden (brandklasse A) werd een brandproef ontwikkeld in de vorm...

Verder lezen

Borgpen

De borgpen zorgt ervoor dat de blusser niet geactiveerd wordt wanneer er per ongeluk op de afsluiter is gedrukt. In geval van brand kunt u de borgpen makkelijk uit de brandblusser afsluiter (drukhendel) trekken en de blusser activeren.

Verder lezen